Συνδεση
22420 48222square-facebook-32

ΤΟΠΕΚΟ ΚΩ

Περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΕΚΟ υλοποιεί την πράξη με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» η οποία εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες».


Web RadioHosting by Kosnet.gr

Συνδεση or Εγγραφη